Archive Pages Design$type=blogging

Karl Marx Kimdir?

KARL MARX KİMDİR? Yazar ve Filozof olan Karl Marx; 5 Mayıs 1818 senesinde Almanya'da dünyaya gelmiştir.14 Mart 1883 senesinde vefat etmi...

KARL MARX KİMDİR?

Yazar ve Filozof olan Karl Marx; 5 Mayıs 1818 senesinde Almanya'da dünyaya gelmiştir.14 Mart 1883 senesinde vefat etmiştir.Boğa burcudur.Komünizm'in ilk ve en büyük temsilcilerinden birisidir.Babası Hirschel Marx annesi ise Henrietta Marx'dır.Ailesi Karl daha çocuk iken yahudilikten vazgeçerek Protestanlığı seçti.

Karl Marx Bonn Üniversitesinde Hukuk okudu lakin felsefeye ilgi duyuyordu bu nedenle Hukuk'tan uzak kaldı.Alman filozof G. W. F. Hegel'in düşünceleri üzerine incelemeler yaptı.  1841 yılında doktora tezini yazmaya başladı ve 1842 yılında bitirdi. Marx daha çok akademik bir kariyer hedeflemiş olsa da hükümetin klasik liberalizme olan tutumu neden ile bundan vazgeçti. 1842’de Köln’e gitti ve Rheinische Zeitung gazetesinde yazmaya başladı. Liberal ve sosyalist kişileri eleştiren yazılar yazdı. Çar 1. Nikolay’ın isteği ile gazete 1843 tarihi itibari ile kapatıldı. Marx aynı yıl okul arkadaşı Jenny von Westphalen ile evlendi.

Karl Marx filozof, siyasi ekonomist, sosyoloji, sosyal bilimler, sosyalizm ve komünizm kurucudur. 19. Yüzyılda yaşayan ve dönemin politik, ekonomik ve sosyal yapılarını eleştirerek farklı bir düşünde kuramı geliştiren kişidir. İçerisinde Komünist Manifesto ve Kapital gibi eserlerin bulunduğu klasik sayılan ve birçok parti ile sosyal örgütün anayasası kabul edilen eserleri yazmıştır. Özellikle dönemin liberal ekonomik yapısını eleştiren ve üretim araçlarının ortaklaşmasını öngören ekonomik kuramı ortaya attı.

Genel olarak burjuva ve proletarya arasındaki sınıf savaşını açıklayarak tüm tarih anlayışını bu yönde yazdı. Kapitalist sistemin dinamiklerinin çöküşe geçmeye başladığını ve ilerleyen dönemde üretim araçlarının ortaklaşa kullanılacağı sosyalizm döneminin başlayacağını savundu. Sosyal yapı ve din konularında da eleştiriler yapan Karl Marx yaşamı doyunca yazdığı kitapların büyük çoğunluğu öldükten sonra yayımlandı.  Günümüzde birçok siyasi parti, işçi sendikası, sosyal ve sivil örgütler ile derneklerin onun felsefesini ve kuramını desteklemekte ve Marksizm anlayışını sürdürmektedir. Geliştirdiği komünist düşünce günümüzde her ülkede siyasi partiler tarafından sürdürülmekte ve birçok ülke yönetimde söze sahip olmaktadır. Orta gelirli bir ailenin çocuğu olan Karl Marx hayatının uzunca bir kısmını saklanarak geçirmiş ve sessiz bir tören ile defnedilmiştir. Günümüzde kuram geliştiren ve dünyanın gidişatını etkileyebilen son filozoflardan biri olarak gösterilmektedir.

1818 yılının 5 Mayıs günü dönemin Prusya Krallığına ait olan Ren bölgesindeki Tier şehrinde dünyaya gelmiştir. Orta gelirli Yahudi kökenli bir ailenin üyesi olan Karl Marx hayatı boyunca ateist olarak yaşamış ve dinler konusunda ciddi eleştiriler yapmıştır. Karl Marx’ın babası Heinrich Marx ailesinin eğitim almış tek çocuğuydu. Aldığı eğitim ile avukat olan Heinrich Marx aydınlanmacı bir görüşe sahipti ve Yahudilikten Protestan mezhebi olan Lüterciliğe geçiş yapmasına rağmen fazla dini inancı olmayan biriydi. Orta düzeyde bir gelir seviyesine sahip olan ailede büyüyen Karl Marx 13 yaşına kadar evde babasından eğitim almıştır.  Bu yaştan sonra babasının bir arkadaşının okuluna kayıt olan Karl Marx 18 yaşına geldiğinde Born Üniversitesi’nde öğrenimine devam etti. Ancak ilk senesinden itibaren katıldığı dernek ve gruplarda siyasi konulara girmesi ve kavgalara karışması nedeni ile babası tarafından Berlin Üniversitesi’ne gönderildi. Burada babasının isteği ile Hukuk Bölümünde okumaya başlayan Karl Marx felsefe tutusunu dizginleyemiyordu. Bu sebeple özellikle Alman filozof Hegel düşüncelerini savunan gruplara üye oldu.

Bu sayede radikal düşünceli gruplar ile tanışma düşüncelerini duyma fırsatı buldu. Üniversite öğreniminden sonra Doktora tezi olarak din felsefesinde hazırladığı Demokritos’çu ve Epikür'cü Doğa Felsefeleri Arasında Fark isimli tezini tamamladı ancak Berlin Üniversitesi’nin muhafazakar yapısı nedeni ile kabul görmedi ve Jena Üniversitesine gönderdi. Akademik kariyerini devam ettirmeyi düşünürken liberal ve radikal düşüncelere karşı artan otoritenin gücüne karşı çıkmak için radikal söylemleri olan bir Rheinische Zeitung gazetesinde yazmaya başladı. Köln’de yayımlanan gazetede sosyalizm konusundaki ilk düşüncelerini yazmış ve siyasi ekonomik görüşünü oluşturmaya başlamıştır. 1843 yılında komün hayatı sürülen Fransa’ya gazetecelik yapmak için gitti burada yazılarında görüşlerini netleştirmeye başlayan Karl Marx hayatı boyunca arkadaşlık ve fikir birliği kuracağı Fransız sosyalist Friedrich Engels ile tanıştı. Bu dönemde Marx çalışmalarını siyasal ekonomi ve siyasal iktisat üzerine yoğunlaştırdı. Komünist düşüncesinin temellerini ve Marksist düşüncesinin temellerini attığı yıllar oldu.

Bu dönemde birkaç gazetede yazılar yazan Marx Prusya kralının isteği üzerine Fransa’dan sürüldü. Buradan Belçikaya giden Marx politik konularda yazı yazmayacağı söz vermek zorunda kalmıştır. Arkadaşı Engels ile Birleşik Krallık da bulunan sosyalist hareketi görmek ve fikir almak için Birleşik Krallığa gittiler. Burada Londra ve Manchester'da çalışma fırsatı bulan Marx ve Engels Tarihsel Materyalizm konusuna eğildiler. Bu konuda çıkarttıkları kitapta sansüre uğradı ve yayımdan kaldırıldı. Tekrar Belçika’ya dönen Marx ve Engels 1848 yılında yayımlanan en önemli eseri olan Komünist Manifestoyu yazdılar. Bu dönemde Fransa’da meydana gelen 1848 devrimi sonucunda Belçika’da da devrim yapma hazırlığında olduğu düşünülen Marx Fransa’ya kaçmak zorunda kaldı. Paris’te kaldığı dönemde Komünist Birliği buraya taşımıştı. Ancak devrimin Almanya’da da gerçekleşmesini istediğinden Köln’e giderek çalışmalara başladı. El ilaları bastıran ve günlük bir gazete çıkartmaya başlayan Marx Almanya’da gelişen parlamento değişikliği nedeni ile Paris’e gitmek zorunda kaldı. Burada da yaşanan karşı devrim ve kolera salgını nedeni ile Londra’ya iltica etmek zorunda kaldı. Hayatının geri kalanını burada saklanarak geçirmek zorunda kalan Marx birçok çalışma yaptı ve düşüncelerini temellendirdi.

Paris

Karl Marx 1843’te Paris’e taşınarak radikal bir gazetenin editörlüğünü yapmaya başladı. Bu gazete de kapatıldıktan sonra radikal alman gazetesi için yazmaya başladı. 1844'te, Marx, ömür boyu sürecek bir arkadaşlık kuracağı Alman sosyalist Friedrich Engels ile tanıştı.  1843 ve 1845 yılları arasında yaptığı incelemeler ve çalışmalar Kapital2in hazırlanmasına yardımcı olmuştur. 1844 sonralarında Marksizm ( Marksizm Nedir? ) ana hatları Marx’ın kafasında oturmuştur. 1845 yılında Prusya kralının isteği üzerine Fransa Hükümeti Karl Marx’ı ülkeden göndermiş ve gazeteyi kapatmıştır. Marx bu olaydan sonra Brüksel’e taşınmıştır.

Brüksel

Karl Marx 1845 yılında Engels ile birlikte Çartizm liderlerini görmek için Birleşik Krallığa gittiler. Bu yolculuk sırasında Marx çeşitli iktisat kaynaklarını inceleme fırsatı bulmuş oldu. Engels ile birlikte alman İdeolojisi kitabını yazdı. Kitap Marx hayattayken basılamadı. Daha sonra kendi sosyalist felsefesi ve ütopyacı felsefeciler arasındaki farklılıkların anlatan bir çalışma hazırlamaya başladı. Bu çalışmalar Komünist Manifesto için bir ön hazırlık oluşmuş oldu. Bu sırada Marx gizli olan Adale İçin Birlik ile çalışmalarını sürdürdü. 1847 tarihinde Adalet İçin Birlik üyeleri ve işçi sınıfını hedefleyen yeni bir yapılanma oluştu ve bu yapıya Komünist Brik adı verildi. Marx ve Engels’ın beraber yazdığı Komünist Manifesto 21 Şubat 1848 yılında basıldı. Manifesto, Komünist Birlik ‘in kapitalist toplumu ortadan kaldırıp yerine sosyalist toplumu getirilmesi için proletaryanın yararına göre davranacağını veya hareket edeceğini açıklamaktadır.

1848’de Fransa Devrimi oldu ve İkinci Fransa Cumhuriyeti kuruldu. Belçika Adalet Bakanlığı Karl Marx’ı işçileri silahlandırdığını ileri sürerek tutuklamak istedi, o da Fransa’ya gitti.

Karl Marx

Fransa

Marx, Komünist Birlik’ in merkezini Paris’e aldı ve burada Alman İşçiler Kulübünü kurdu. Daha sonra tekrar Köln’e gitti. Marx burada günlük bir gazete çıkarmaya başladı.  1848 yılında IV. Friedrich Wilhelm aracılığı ile ülkeyi terk etmesi yönünde emir aldı ve Londra’ya gitti.

Londra

Komünist birlik merkezini buraya taşıdı. Birlik o sıralarda Marx'ı ve Sarper/İliç’i takip edenler olarak ikiye ayrıldı.  Marx 1850 tarihinde birlikten ayrıldı.

Marx Londra’da işçi sınıfın devrim çalışmalarıyla çok yakından ilgilendi. O dönemlerde Engels ve Marx ABD, güney Afrika, Birleşik Krallık, Prusya ve Avusturya ülkelerinde gazetelere yazmaya başladırlar. Bu gazeteler arasında en çok  New York Daily Tribune gazetesi ile geniş kitlelere ulaşıyorlardı. Gazetede yazdığı kölelik karşıtı yazıları nedeni ile gazeteden ayrılmaya zorlandı.

1857 yılında başlayan ABD ekonomik krizi tüm dünyaya yayıldı ve bu olayla Karl Marx ekonomi çalışmalarına geri döndü.  Çalışmalarının aynı sıra da işçi hareketlerine katıldı. 1864 yılında Uluslararası İşçiler Derneği'nin kurucuları arasında yerini aldı. Hastalığı ortaya çıktı ve çalışmaları yavaşladı. Karısı 1881 yılında öldü. Karl Marx kendisini uzun zaman hasta kalmasına neden olan nezleye yakalandı. 14 Mart 1883 yılında Londra’da öldü. Karl Marx hayatı boyunca kötü şartlarda yaşadı, 7 çocukları oldu fakat yaşam koşulları nedeni ile 3’ü yaşamına devam edebildi. Takip edilememek için genellikle takma isimler kullandı. Eleştirel yöntemlerin büyük düşünürü olarak tarihe geçmiştir. Hayatı boyunca yazdığı eserlerden anlaşıldığı kadarı ile en çok George Wilhelm Friedrich Hegel’den, Adam Smith’den,  David Ricardo'dan, Jean-Jacques Rousseau ‘dan, Friedrich Engels’den etkilendiği anlaşılmaktadır.

Vefatı

Londra’da oldukça kötü şartlarda yaşamak zorunda kalan Karl Marx ve eşi Jenny von Westphalen'ın yedi çocukları olsa da sadece üçü yetişkin yaşa ulaşabildi. 1881 yılının aralık ayında vefat edenen eşinin ardından yakalandığı üst solunum yolu enfeksiyonu geçmek bilmemişti. Sonrasında bronşit olan ve bitkin bir şekilde yatmak zorunda kalan Karl Marx 1883 yılında Londra’da vefat etti. Highgate Mezarlığı’na defnedilen Marx’ın cenazesine sadece 10 kişi katılmıştır. Ailesi ve çok yakın arkadaşı olan Engels dışında kimse yoktu. Karl Marx için oldukça mütevazi bir mezar yapılmıştı. Ancak düşüncesinin zaman içerisinde yayılması ile 1954 yılında anıtsal bir mezarın yapılması mümkün oldu.

Politik ve Ekonomik Görüşü

Karl Marx ortaya attığı düşüncesinde meta fetişizmine insanın kendi el emeği ile yabancılaşması sonucun varıldığını söylemektedir. Kapitalizmin insan emeğini bir meta gibi görmesi ve bunun satın almasından bahseder. Bu süreçte işçi yani proletarya emeğinden yabancılaşır ve onu para karşılığı satar. İlk dönemde mal alım satımını gerçekleştiren tüccarların yerine kapitalist sistemde burjuvaların direkt insan emeğini satın almasından bahseder. Bu sayede sistemin devamlılığı sağlanmış ve üretim malları ile teknoloji sahibi küçük bir grubun zenginleşmesi mümkün olmuştur. Karl Marx tüccar kapitalistler ile endüstriyel kapitalistlerin farklı olduğunu savunur. Tüccar kapitalistler bir malı bir piyasadan belirli bir fiyata alırlar. Sonrasında başka bir piyasada farklı bir fiyata satarlar. Bu süreçte oluşan fazlaya da arbitraj dendi. Endüstriyel kapitalistlerin durumunu ise farklı şekilde açıklamıştır. Bir fabrikada girdi maliyetinin bir birim değeri ile çıkış fiyatı değeri arasında bir fark olduğunu söyler. Oluşan bu farkın işçinin emeğinden kaynaklandığını söyler ve buna artı değer der. Kapitalistlerin zenginliğinin en büyük payının bu artık değer olduğunu savunur.

Karl Marx’ın Hayatı Boyunca Yaptığı Çalışmalar - Kitaplar

Marx hayatı boyunca birçok gazetede yazmıştır. Burada yazdığı makaleler ile fikirlerinin oluşmasını ve yayılmasını sağlamıştır. Bunun yanında öğrenim döneminde hazırladığı tezlerde büyük öneme sahiptir. 1844 yılında yazdığı El Yazmaları düşüncelerini anlattığı önemli bir eserdir. Ancak Karl Marx 1848 yılında yayımlanan Komünist Manifesto ve 1867 yılında ilk cildi yayımlanan Das Kapital eserleri ile fikirlerini net olarak anlatmıştır. Bu eserlerinden Komünist Manifesto birçok siyasi partinin programı olmuştur. Birçok siyasi düşüncenin ve derneğin eylem planı olmuştur. Vefatından sonra 1885 yılında ikinci cildi yayımlanan Das Kapital’in üçüncü cildi Engels tarafından Marx’ın taslaklarına uygun olarak 1894 yılında yayımlanmıştır. Bunun yanında 1910 yılında Kautsky tarafından yayımlanan Artı Değer Teorileri isimli eser Marx’ın el yazmalarından oluşturulmuştur.

Grundrisse

1857’de emek, özel mülkiyet, dış ticaret hakkında notlar yazdı. Bu çalışmalar 1939 yılında Siyasal İktisadın Eleştirisinin Ana Hatları isminde basıldı.

Artı-Değer Teorileri

Bu teoriler Karl Marx’ın Ocak 1862-1863 yıllarındaki yazılarından oluşur.  Kitap artı-değer kavramı hakkındaki teorileri inceler, servet oluşumu ile ilgili görüşleri eleştirmektedir. Artı-Değer Teorileri kitabı ilk detayı eserlerden biri olarak kabul görmektedir.

Kapital 1.Cilt

Karl Marx’ın 1867 yılında, kapitalist üretim sürecini incelediği  Kapital'in ilk cildi yayımlanmıştır. İkinci ve üçüncü ciltleri için çalışmalar yapış olsa da bu ciltler Marx öldükten sonra Engels tarafından yayımlanabilmiştir. Bu ciltte emek değer teorisi detaylı şekilde analiz edilmiştir. Marx modern kapitalist üretim sürecinde emeğin yabancılaşma durumunu Hodgskin'in ortaya attığını aktarmaktadır. Eserin ilk cildinde, artı değer ve sömürü kavramlarını kapsamlı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 1871’de eserin birinci baskısı tamamen satılmıştır.

Karl Marx Kimdir

Kapital II ve III. Ciltler

Eserin kinci ve üçüncü ciltleri Marx'ın ölümünden sonra Engels’in desteği ile bastırıldı.

Kapital II: Sermayenin Dolaşım Süreci

Kapital III. Cilt: Bir Bütün Olarak Kapitalist Üretim Süreci.

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

Karl Marx 8 Mart 1881 yılında  Vera Zasuliç'e bir mektup gönderdi, mektubunda komünizmi inşa etme düşüncelerini dile getirdi.  Vera Zasulich'e gönderdiği bu mektupta kapitalist sistemdeki üreticinin üretim araçlarından kesinlikle ayrılmasının gerektiğini de vurgulamaktadır. ‘Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’ isimli kitap 1884 yılında basıldı.

Gotha Programı'nın Eleştirisi

1875 yılında yayımlanan Gotha Programı'nın Eleştirisi  eseri devrim stratejisi, kapitalizmden komünizme geçiş ve işçi sınıfı partisi konularını incelemektedir.

Fransa'da İç Savaş

Fransa'da İç Savaş Karl Marx’ın  Enternasyonal'in genel kuruluna göndermek için yazdığı bir eserdir. 1871'de yazılan bir kitaptır. Kitap Haziran 1871 yılında basılmış, 1872 yılında da pek çok dile çevrilmiş ve Avrupa ve ABD`de de yayımlanmıştır.

Birinci Enternasyonel

Karl Marx 1864 yılında  Birinci Enternasyonel 'e katıldı. Bu katılım sonrasında kısa süre sonra da yönetimine geçmesine karar verildi.  Marx birinci Enternasyonel’de , Mikhail Bakunin'in öncülündeki anarşist kanat ile mücadelede oldu ve 1872 yılında yapılan Birinci Enternasyonel'in dördüncü kongresinde Bakunin'in Marx'ın fikirlerini "otoriter" olarak adlandırması iki grup arasında büyük çekişmeler olmasına neden oldu, olaylar sonrasında Bakunin kongreden ihraç edildi. Ama bu olayların yanı sıra 1872 yılında örgüt merkezinin Londra'dan New York'a taşınması Enternasyonel'in büyük oranda güç kaybetmesine sebep oldu.

Devrim ve Ekonomik Kriz İlişkisi

1848 ile 1849 yıllarındaki devrimler Marx ve Engels için deneyim oldu. 1848 yılı sonrasında Marx ve Engels yeni bir ekonomik çökme meydana gelmeden yeni bir devrimci ayaklanmanın da meydana gelemeyeceğini düşünmeye başladılar. 1852 yılında ABD'de meydana gelen ekonomik çöküntü Marx ve Engels'in aklına ABD’de bir devrimci ayaklanmanın olup olamayacağı olasılığını getirdi. 1857 Paniği olarak tarihe geçen büyük ekonomik kriz sadece ABD'de yaşanmayıp, ABD ile birlikte tüm dünyayı sardı. 1857 Paniği yaşanan ilk küresel ekonomik krizdi.

COMMENTS

Ad

10 Mart 2016 10 Ocak 2016 10 Şubat 2016 11 Mart 2016 12 Şubat 2016 13 Nisan 1909 13 Ocak 2016 14 Mart 2016 1461 Trabzonspor Beşiktaş Maçı 15 Mart 2016 15 Tatili 16 Mart 2016 16 Ocak 2016 16 Şubat 2016 17 Mart 2016 17 Ocak 2016 17 Şubat 2016 18 Mart 18 Mart 2016 18 Ocak 2016 18 Ocak 2016 Okullar Tatil Mi 18 Şubat 2016 1832 Doğumlular 1874 Yılında Doğanlar 1879 Doğumlular 1884 Doğumlular 1889 Doğumlular 19 Mart 2016 19 Mayıs Tatil Mi 1927 Doğumlular 1934 Doğumlular 1935 Doğumlular 1944 Doğumlular 1945 Doğumlular 1946 Doğumlular 1948 Doğumlular 1949 Doğumlular 1950 Doğumlular 1952 Doğumlular 1955 Yılında Ölenler 1956 Doğumlular 1957 Doğumlular 1958 Doğumlular 1959 Doğumlular 1960 Doğumlular 1961 Doğumlular 1962 Doğumlular 1963 Doğumlular 1964 Doğumlular 1965 Doğumlular 1966 Doğumlular 1967 Doğumlular 1969 Doğumlular 1970 Doğumlular 1971 Doğumlular 1972 Doğumlular 1973 Doğumlular 1974 Doğumlular 1975 Doğumlular 1976 Doğumlular 1977 Doğumlular 1978 Doğumlular 1979 Doğumlular 1980 Doğumlular 1981 Doğumlular 1982 Doğumlular 1983 Doğumlular 1985 Doğumlular 1986 Doğumlular 1987 Doğumlular 1988 Doğumlular 1989 Doğumlular 1990 Doğumlular 1991 Doğumlular 1992 Doğumlular 1993 Doğumlular 2 Mart 2016 20 Mart 2016 20 Şubat 2016 2015-2016 Süper Toto Süper Lig Fikstürü 2016 2017 2018-Örnek Soru Kitapçığı 21 Ocak 2016 21 Şubat 2016 22 Şubat 2016 23 Şubat 2016 24 Mart 2016 24 Ocak 2016 25 Şubat 2016 26 Ocak 2016 29 Mart 2016 29 Şubat 2016 3 Adam 3 Adam Konukları 3 Mart 2016 31 Aralık 2015 31 Mart 4 Büyükler Salon Turnuvası 4 Mart 2016 4 Yıllık Bölümler ve Taban Puanları 46 Dizisi 5 Mart 2016 5 Şubat 2016 6 Mart 2016 6 Şubat 2016 7 Mart 2016 8 Mart 2016 8.Sınıf 9 Şubat 2016 A Haber Canlı İzle A Haber İzle A Vitamini A.Konyaspor Maçları A101 Aktüel Ürünler Abdest Abdülkadir Selvi Abiye Modelleri Acı Aşk Açelya Devrim Yılhan Açık İlköğretim Okulu Açık Lise Sınav Sonuçları Açık Öğretim Fakültesi Açık Öğretim Ortaokul Adalar Adana Doğumlular Adı Efsane Oyuncuları Adıyaman Adidas Adnan Aybaba Adolf Hitler Afra Saraçoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Ağustos Böceği Ahiret Ahmet Batırlı Ahmet Gündoğdu Ahmet Hakan Ahmet Kayakesen Ahmet Kural Ahmet Nesin Ahmet Zeki Üçok Ahu Yağtu Aile İşi Ailenin Toplumdaki Yeri ve Önemi Akademisyenler Akhisar Belediyespor Galatasaray Maçı Akhisar Fenerbahçe Maçı Akhisar Galatasaray Maçı Aksesuar Aksiyon Filmleri Aktüel Ürünler ALES ALES Sınavları Alışveriş Merkezleri Ali Ağaoğlu Ali Atik Ali Ekber Cevahir Alina Boz Aliye Uzunatağan Allah Almanya Doğumlular Almanya Polonya Maçı Almanya Portekiz Maçı Altın Altınsoylar Altınsoylar Oyuncuları Altınsoylular Oyuncuları Alyans Modelleri Amaranth Amedspor Maçları Amerika Amerika Doğumlular Analar Ve Anneler Android Android Uygulamalar Anıl Altan Ankara Ankara Doğumlular Anne Anne ve Çocuk Antalya Antalya Doğumlular Antalyaspor Fenerbahçe Maçı Antalyaspor Maçları AÖF AÖL Aöl Sınav Sonuçları Apple Music Araba Araba Zinciri Arda Kural Arda Turan Arda Türkmen Ardanın Ramazan Mutfağı Arif Susam Aritmetik Ortalama Arka Sokaklar Arkadaşlar İyidir Arkadaşlar İyidir Oyuncuları Arnavut Doğumlular Arsenal Barcelona Maçı Arsenik Artvin Doğumlular Asbest Asgari Ücret Askeri Lise Asla Vazgeçmem Aslıhan Doğan Aslıhan Güner Aslızen Astral Seyahat Astroloji Aşçılar Aşk Filmleri Aşk Kafe Aşk Kafe Yarışmacıları Aşk Laftan Anlamaz Aşk Laftan Anlamaz Oyuncuları Aşk Sözleri Aşk ve Gurur Aşk ve Gurur Oyuncuları Aşk ve Günah Aşk Yalanı Sever Aşk Yeniden Atasözleri Atletico Madrid Bayern Münih Maçı Atletico Madrid Real Madrid Maçı Avukatlar Avusturya Doğumlular Ayakkabı Modelleri Ayakkabılar Ayça Bingöl Aydan Şener Ayetel Kürsi Aylin Kontente Aylin Nazlıaka Ayrılık Sözleri Ayşe Akın Ayşegül Aldinç Ayşegül Atik Ayşen İnci Ayva Ayvalık Azra Akın Babam ve Ailesi Babamın Ailesi Babet Ayakkabı Modelleri Bademcik Şişmesi Bağırsak Bağırsak Kurdu Bağışıklık Sistemi Bahar Candan Bahar Kerimoğlu Bakırköy Balgam Balgam Atmak Balgam Söktürücü Balık Tarifleri Balıkesir Balıkesir Doğumlular Balkan Kökenliler Bamya Bana Sevmeyi Anlat Bana Sevmeyi Anlat Oyuncuları Banu Alkan Banu Avar Baphomet Baraj Barcelona Atletico Madrid Maçı Barcelona Eibar Maçları Barcelona Real Madrid Maçı Barcelona Sevilla Maçı Barış Arduç Barış Doster Barış Kılıç Barış Murat Yağcı Başakşehir Başakşehir Beşiktaş Maçı Başarı Sıralaması Batman v Superman Adaletin Şafağı Bayan Bot Bayan Ceket Modelleri Bayan Yelek Modelleri Bayburt Doğumlular Bebek Örgüleri Bebek Sağlığı Behzat Ç İmamların Öcü Behzat Uygur Bekçi Alımları Bekçilik Bel Fıtığı Belek Belkıs Akkale Ben Bilmem Eşim Bilir Benfica Beşiktaş Maç Sonucu Bengü Benimsin Beratta FS92 Bereler Bergüzar Korel Berk Oktay Berkay BES Beslenme Best Of Model Turkey Beşik Uleması Sistemi Beşiktaş A.Konyaspor Maçları Beşiktaş Bursaspor Maçı Beşiktaş Eskişehirspor Maçı Beşiktaş Gençlerbirliği Maçı Beşiktaş M.Başakşehir Maçı Beşiktaş Maçları Beşiktaş Mersin İ.Y Maçı Beşiktaş Mersin İ.Y Maçı 17 OCAK 2016 Beşiktaş Sivas Belediyespor Maçı Beşiktaş Torku Konyaspor Maçı Betül Mardin Betülay Coşkun Beyaz İnşaat Mihmandar Eyüp Projesi Beyaz Show Beyazıt Öztürk Beyin Beyoğlu Big Brother Seda Big Brother Türkiye Big Brother Türkiye Canlı İzle Big Brother Türkiye Eleme Listesi Big Brother Türkiye Yılbaşı Özel Bilge Önal Bilim Bilim İnsanları Bilim Kurgu Filmleri Bilinmeyen Numaralar Bim Aktüel 12 Ağustos Bimer Binali Yıldırım Bingöl Doğumlular Bir Aşk Masalı Bir Garip Aşk 31 Aralık 2015 Birce Akalay Bireysel Emeklilik Sistemi Birkan Sokullu Bitkiler Bitkisel Kür Biyoloji Blogger Bodrum Lisesi Bodrum Masalı Boğa Yılanı Boğaz Ağrısı Bor Madeni Bot Modelleri Böbrek Hastalıkları Böcekler Böyle Çok Daha Güzelsin Bu Şehir Arkandan Gelecek Bu Şehir Arkandan Gelecek Oyuncuları Bucaspor Beşiktaş Maçı Buket Dereoğlu Bulgaristan Doğumlular Burak Demir Burak Gacemer Burak Yamantürk Burcu Bakdur Burç Bursa Doğumlular Bursaspor Ç.Rizespor Maçı Bursaspor Galatasaray Maçı Bursaspor Maçları Burun Tıkanıklığı Buse Varol Bülent İnal Bülent Kayabaş Bülent Tezcan Bürokratlar Can Bonomo Can Dündar Can Etili Caner Caner Cindoruk Canik 55 Canlı Tv Cansen Başaran Symes Cansever Cansu Canan Özgen Cansu Dilektaş Carol Ceket Modeleri Celalettin Can Cem Küçük Cem Özer Cemil İpekçi Cemiyetler Cemre Gümeli Cemşab Efsanesi Cennet Ceren Hindistan Ceren Moray Cesur Yürek Ceyda Ateş Ceylan Chelsea West Ham Maçı Chia Tohumu Chichen Itza – Meksika Christo Redentor – Brezilya Cihan Aksoy Cihan Yenici Cilt Bakımı Cilt Hastalıkları Coğrafya Coğrafya Bölümü Cookie Coşkun Sabah Cuma Mesajları Cumhurbaşkanı Cushing Sendromu Cüneyt Arkın Cüzzam Cüzzam Hastalığı CZ75 Ç.Rizespor M.Başakşehir Maçı Çağla Şikel Çağlayan Topaloğlu Çanakkale Doğumlular Çanakkale Zaferi Çanta Modelleri Çarşaf Çek Cumhuriyeti Türkiye Maçı Çerez Çeşme Çetin Tekindor Çiçek Sapı Örgü Çiğdem Tunç Çilingir ve Anahtarcı Çin Seddi – Çin Halk Cumhuriyeti Çini Çiya Tohumu Çoban Yıldızı Çocuk Çorba Tarifleri Çörek Otu D Vitamini Damla Can Danilo Zanna Dantel Dar Elbise Darıca Defacto Defacto Kaban Modelleri Dekorasyon Deli Gönül Demet Akalın Demet Akbağ Demet Özdemir Deniz Bayramoğlu Deniz Çakır Deniz Serkanova Derin Mermerci Derya Alabora Derya Şensoy Deyimler Dırar Dış Genital Bölge Kaşıntısı Diferansiyel Dilekçe Hakkı Dilekçe Örneği Din Dini Günler Diriliş Ertuğrul Diş Diş Beyazlatma Diyabet Diyaliz Diyarbakır Doğumlular Diyet Dizi Dizi Müzikleri Dizi Oyuncuları Dizi Özetleri Doğa Olayları Doktorlar Dolap Modelleri Dolunay Dolunay Oyuncuları Dolunay Soysert Döviz Dövme Dram Filmleri Dua Dudullu Dukan Diyeti DUS Dünya Dünya Güzellerim Dünya Oluşumu Dünyanın Yedi Harikası E-Okul Ebabil Kuşu Ebru Öztürk Ebru Şallı Ebru Şancı Ebu Lehep Ebu Talip Eczane Rehberi Eda Ece Edebiyat Edevlet Edevlet Giriş Ediz Hun Efsanevi Yaratıklar Eğitim Ehliyet Ehliyet Sınavı Ekinoks Elazığ Doğumlular Elçin Sangu Elif Elifcan Ongurlar Elin Oğlu Elma Çekirdeği Emlak Emmanuel Emenike Emniyet Genel Müdürleri Emniyet Genel Müdürlüğü Emre Bulut Emre Uslu Emrullah Turanlı Endorfin Enfeksiyon Enflamasyonlar Engin Altan Düzyatan Engin Günaydın Engin Öztürk Enginar Erdal Beşikçioğlu Erdem Gül Eren Erdem Erkan Özerman Erkan Yolaç Erkek Erkek İsimleri Erol Köse Erol Mütercimler Ertuğrul Akbay Erzurum Erzurum Doğumlular Esenler Eser Eyüboğlu Eskişehir Doğumlular Eskişehirspor Fenerbahçe Maçı Eskişehirspor Galatasaray Maçı Esra Erol Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kıyafetleri Et Et Yemekleri Etek Kombinleri Ethan Hawke Filmleri Ev Gezmesi Ev İşleri Ev Kuşu Eve Dönüş Evlat Kokusu Evlat Kokusu Oyuncuları Evli ve Öfkeli Evlilik Eyüp Ezgi Esma Fadime Özkan Fahriye Evcen Faktoring Familya Familya Oyuncuları Fantastik Filmler Fas Maçları Fas Türkiye Maç Sonucu Fatma Girik Fazilet Hanım ve Kızları Fazilet Hanım ve Kızları Oyuncuları Fb Antalyaspor Maçı Fb Lokomotiv Moskova Maçı Feda Feda Oyuncuları Fenerbahçe Fenerbahçe Anadolu Efes Maçı Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Fenerbahçe Braga Maçı Fenerbahçe Feyenoord Maçı Fenerbahçe Giresunspor Maçı Fenerbahçe K.Karabükspor Maçı Fenerbahçe Kasımpaşa Maçı Fenerbahçe Kayserispor Maçı Fenerbahçe Maçları Fenerbahçe Monaco Maçı Fenerbahçe Torku Konyaspor Maçı Fenomen Ferda Yıldırım Ferzan Özpetek Fetih Suresi Fırat Altunmeşe Fırat Tanış Fi Dizisi Fiat Filinta Filiz Şahenk Film Önerileri Fizik Mühendisliği Taban Puanları Foça Fosil Fosil Yakıtlar Fotoğraf Fox Tv Fox Tv Dizileri Fransa Doğumlular Fransa İzlanda Maçı Funda Özkalyoncuoğlu Füsun Demirel Galatasaray Galatasaray Beşiktaş Maçı Galatasaray Ç.Rizespor Maçı Galatasaray Fenerbahçe Maçı Galatasaray Karabükspor Maçı Galatasaray Karşıyaka Maçı Galatasaray Kayserispor Maçı Galatasaray M.Sivasspor Maçı Galatasaray Maçları Galatasaray Torku Konyaspor Maçı Galatasaray Young Boys Maçı Galeri Galileo Galilei Galler Belçika Maçı Game Of Thrones Gamze Özçelik Gamze Özpınar Gardırop Savaşları Gazeteciler Gaziantep Gaziantepspor Maçları Gazino Oyuncuları Gece Terörü Gecenin Kraliçesi Gecenin Kraliçesi Kıyafetleri Gecenin Kraliçesi Selin Gefle Kalmar Maçı Gel Git Olayı Gelgit Gelin Evi Gelir Vergisi Gemi Genç Osman Gençlerbirliği Maçları Gençlerbirliği Trabzonspor Maçı Genel Genel Kültür Genel Sağlık Gerçeğin Peşinde Gerilim Filmleri Gezegen Giderli Sözler Girdap Giresun Doğumlular Gizem Hatipoğlu Gizem kerimoğlu Gmail Gonca Vuslateri Göbek Göbek Eritme Göbek Yağları Göç Zamanı Gökhan Özoğuz Gökhan Türkmen Gönül Yazar Görevimiz Komedi Göz 6 Göz Sağlığı Göz6 Yarışmacıları Gözde Kansu Gözde Mutluer Göztepe Kütahyaspor Maçı Göztepe Maçları Gs Başakşehir Maçı Gs Ç.Rizespor Maçı Gs Kastamonuspor Maçı Gs Lazio Maçı Gs Mersin İdman Yurdu Maçı Gs Trabzonspor Maçı Guatr Gustave Eiffel Güldür Güldür Güle Güle Oturun Güllerin Savaşı Güllü Gülperi Gülse Birsel Gülsim İlhan Ali Gülşen Gülüm Gülümse Yeter Fragmanları Gülümse Yeter Oyuncuları Gümüşhane Doğumlular Günay Karacaoğlu Güneş Yanığı Güneşin Kızları Güzel Sözler Güzide Arslan Haberler Hacı Ali Konuk Hakan Balamir Hakan Bayrakçı Hakan Ural Haktan Akdoğan Hal Değişimi Hale Soygazi Halı Halit Akçatepe Hamur Tarifleri Hande Doğandemir Hande Subaşı Hangimiz Sevmedik Hanım Köylü Haris Harley Davidson Bot Modelleri Hasan Cemal Hasan Karakaya Hastaneler Havale Hayat Bazen Tatlıdır Hayat Bazen Tatlıdır Oyuncuları Hayat Mucizelere Gebe Hayat Sevince Güzel Hayat Şarkısı Hayatımın Aşkı Hayatımın Aşkı Oyuncuları Hayrettin Hayvanat Bahçeleri Hayvanlar Hazar Ergüçlü Hazırlık Maçları Hazreti Abbas Hazreti Hamza Hilal Saral Hindistan Doğumlular Hipnoz Hollanda Hırvatistan Maçı Hoşgörü HPV Hukuk Hülya Koçyiğit Hümeyra Hümeyra Akbay Hünnap Meyvesi Hyundai Hz.Havva Hz.Muhammed Itır Esen İbrahim Büyükak İbrahim Erkal İbrahim Saraçoğlu İbrahim Selim İbrahim Yattara İclal Aydın İclal Aydınla Yeniden İç Hastalıkları İçerde İçerde Fragmanları İçerde Oyuncuları İçişleri Bakanları İdil Fırat İdrar Lekesi İdris Özbir İftarlık Gazoz İğne Oyası Modelleri İkbal Gürpınar İkisini De Sevdim İkisini De Sevdim Oyuncuları İks İktisat İktisat Yönetimi İlhan Cavcav İlhan Mansız İlişki İlişki Durumu Karışık İlk Öpücük İlk Öpücük Oyuncuları İlker Ayrık İlker Kaleli İnadına Aşk İnanışlar İnanlar Terrace Koru Projesi İnci İnci Bot Modelleri İnci Pars İngilizce İngiltere İngiltere Doğumlular İnter PSG Maçı İnternet İp Atlama İphone İphone 5S İran Maçları İrem Derici İle Eğlenmene Bak İrfan Değirmenci İsim Anlamları İsimsizler İslam İspanya Türkiye Maçı İstanbul İstanbul Adliyeler İstanbul Barosu Başkanı İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Doğumlular İstanbul Sokakları İsyankar Sözler İş İş Adamları İşçi Alımları İşe İade İşin Sırrı Deryada İşte Benim Stilim İşte Benim Stilim 2016 İşte Benim Stilim Kim Elendi İtalya Fransa Maçı İtalya İspanya Maçı İvana Sert İyi Fikir İzmir İzmir Doğumlular İzmir Öğretmenevi İzmit Doğumlular İzzet Yıldızhan Jandarma Alımları Jandarma Genel Komutanlığı Personel Alımları Jason Statham Filmleri Jessica May Jülide Kural K.Karabükspor Maçları Kaan Urgancıoğlu Kaban Modelleri Kaban Modelleri 2016 Kaçın Kurası Kadın Kadın Hastalıkları Kadir Doğulu Kahramanmaraş Doğumlular Kalbim Yangın Yeri Kalbimdeki Deniz Oyuncuları Kalp Atışı Kamer Genç Kamu Personeli Alımları Kan Kan Şekeri Kanepe Modelleri Kanın Görevleri Kanıt Ateş Üstünde Kanıt Ateş Üstünde Oyuncuları Kani Beko Kanola Yağı Kanuni Esasi Kar Tatili Kar Zinciri Kara Mürver Kara Sevda Kara Yazı Karabasan Karabükspor Beşiktaş Maçı Karabükspor Samsunspor Maçı Karaciğer Temizliği Karagül Karanlıklar Ülkesi Karayip Korsanları Salazarın İntikamı Kardeş Çocukları Kargo Karl Marx Karne Karpuz Kars Doğumlular Karun Karun Hazinesi Kasımpaşa Beşiktaş Maçı Kaş Katar Kavurma Kaygı Kayseri Doğumlular Kayserispor Eskişehirspor Maçı Kayserispor Maçları Kayserispor Trabzonspor Maçı Kayserispor Ümraniyespor Maçı Kazdağları Otelleri Kehribar Kekik Çayı Kemal Doğulu Kemal Kılıçdaroğlu Kemik Erimesi Kemik Erimesi Hastalığı Kenan İmirzalıoğlu Kerem Bürsin Keremcem Kezban Hatemi Kırgın Çiçekler Kırklareli Doğumlular Kırlangıç Fırtınası Kırlangıç Fırtınası Oyuncuları Kısmetse Olur Kısmetse Olur 83.Bölüm Kısmetse Olur 84.Bölüm Kısmetse Olur Ali Sundu Kısmetse Olur Bedirhan Kısmetse Olur Boğaçhan Kısmetse Olur Cansel Kısmetse Olur Daniela Kısmetse Olur Emre Kısmetse Olur Eser Kısmetse Olur Gözde Deniz Kısmetse Olur Haftanın Birincisi Kısmetse Olur Hazal Kısmetse Olur Kim Elendi Kısmetse Olur Melis Kısmetse Olur Nur Kısmetse Olur Semih Kısmetse Olur Sms Sonuçları Kış Güneşi Kış Lastiği Kıvanç Tatlıtuğ Kız İsimleri Kilo Kimdir Kimlik Kiralık Aşk Kocaeli Koç İnşaat Mia Projesi Kolesterol Kolluk Kuvvetleri Kolombiya Doğumlular Kolpaçino 3.Devre Kombi Kombin Önerileri Komedi Filmleri Kompozisyon Konut Haberleri Koray Avcı Korku Filmleri Korku Seansı 2 KOSGEB KOSGEB Hibe Kördüğüm Kötü Kolesterol KPSS Kpss 2016 KPSS Taban Puanları Ktunnel Kulaklık Kurban Eti Kurban Kavurması Kurtlar Vadisi Darbe Kurtlar Vadisi Kıbrıs Kurtlar Vadisi Pusu Kurtuluş Savaşı Küçük Esnaf Küçük Ortak Kütahya Doğumlular Kütahyaspor Maçları Laminate Veneer Legends Of Tomorrow Lekeler Lens Levent Ülgen Leyla Bilginel Lise Devriyesi Oyuncuları Liverpool B.Dortmund Maçı Liverpool Barcelona Maçı Liverpool Chelsea Maçı Liverpool Manchester Maçı Lokman Hekim Efsanesi Lütfiye Pekcan Lys Lys Matematik Konuları M.Sivasspor Kasımpaşa Maçı M4 Sarsılamaz Carabine M60 Makineli Tüfek Macaristan Belçika Maçı Macera Filmleri Machu Picchu – Peru Macit Koper Magazin Mahmut Tuncer Show Mahsun Kırmızıgül Makarna Tarifleri Malatya Malatya Doğumlular Malazgirt Meydan Muharebesi Malazgirt Savaşı Manikür Manisa Doğumlular Mankenler Manuel Reina Manuel Terapi Mariana Çukuru Markafoni Elbise Modelleri Marmaris Matematik Sözlüğü Mayıs Kraliçesi Maylin Fox Mayo amp; Bikini Modelleri Mazhar Osman Mazlum Çimen Medyum Memiş Mehmet Fatih Çıtlak Mehmet Genç Mehmet Nazif Günal Mehmet Özyay Melek ile Serhat Melekler Uyurken Melike İpek Yalova Melis Babadağ Memur Alımları Mersin Doğumlular Mersin İY Sivasspor Maçı Mert Baykal Merve Oflaz Merve Şarapçıoğlu Meryem Meryem Dizisi Meryem Uzerli Mesir Macunu Mesut Akusta Mesut Mertcan Meyveler Meze Tarifleri MHRS Randevu Mısır Mısır Piramitleri Mide Ağrısı Milla Milletvekilleri Milli Piyango Çekilişi Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 2017 Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Mimarlar Mine Kılıç Miskin Sid Mistisizm Mithat Can Özer Moda Modacılar Modanisa Mont Modelleri Mors Alfabesi Motifler MP5 A2 Mudanya Antlaşması Muğla Muhabbet Kuşu Muhasebe Bölümü Muhteşem Yüzyıl Kösem Mukavvim Murat Başoğlu Murat Birsel Murat Boz Murat Garipağaoğlu Murat Yıldırım Mustafa Armağan Mustafa Denizli Mustafa Karataş Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Latif Topbaş Mustafa Önsel Mutfak Müdür Ne Aptın Müge Anlı İle Tatlısert Mümin Sekman Müzik Müzisyenler Nafiz Can Paker Nail Olpak Namaz Nar Nasıl Yapılır Nasreddin Hoca Nazan Kesal Nazan Öncel Ne Giysem Yakışır Nedir Nejat İşler Filmleri Neslihan Atagül Neslihan Yargıcı Nevin Yanıt Nevra Serezli Nevşehir New Girl Nihat Hatipoğlu Nil Karaibrahimgil Nilgün Belgün Niran Ünsal No 309 Nolur Ayrılalım Oyuncuları Notebook Nur Sürer Nur Viral Nur Yerlitaş Nurdan Torun Nurhan Damcıoğlu Nuri Pakdil Nursel Köse Nurselin Evi Nurselin Mutfağı Nusret Gökçe O Hayat Benim O Ses Çocuklar O Ses Türkiye O Ses Türkiye Final Ocak 2016 Oğlak Oğuzhan Koç OHAL Okan Bayülgen Okan Kurt Oktay Kaynarca Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları Okullar Tatil Mi Okültizm Okyanus Olgun Toker Omurilik On Numara Sonuçları Onarım Online Randevu Alma Opel Ordu Doğumlular Orhan Atik Orhun Yazıtları Ortopedi Orucu Bozan Durumlar Oruç Osmanlı Osmanlıspor Gençlerbirliği Maçı Osmanlıspor Zimbru Chisinau Maçı Otel Rehberi Otobiyografi Otomobil Oya Okar Oyun Oyun Bozan Ozan Çobanoğlu Ozan Orhon Öğretmen Atama Sonuçları Ölene Kadar Ölene Kadar Oyuncuları Ömer Koç Ömür Arpacı Ömür Gedik Örgü Örgü Atkı Örgü Bebek Hırkaları Örgü Boyunluk Örgü Modelleri Örgü Şal Modelleri Örgü Şapka Örgü Videoları Örgüt Ösym Öteki Gündem Öykü Serter Özer Sencar Özge Gürel Özge Özacar Özgür Emre Yıldırım Özlem Savaş Pablo Escobar PAEM Pak Pakize Suda Paramparça Pasaport Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Pasta ve Cila Pastane Paşa Döner Patik Modelleri Pelin Çift Pembe Bayan Kazak Pendik Peri Bacası Personel Alımları Petra – Ürdün Pırlanta Pıtırcık Örgü Modeli Pi Sayısı Pileli Etek Piramit Pkk Plaka Kodları Polis Polis Alımları Polis Boy Kilo Hesaplama Polis Özel Harekat Polisiye Filmler Polonya Portekiz Maçı Pomem Poyraz Karayel Poyraz Karayel Kıyafetleri PÖH Pratik Bilgiler Prens Sabahattin Progeria Promosyon PS4 Psikoloji Psikolojik Rahatsızlıklar Rahmi Özkan Ramazan Rasim Acar Real Madrid Maçları Real Madrid Roma Maçı Real Madrid Sevilla Maçı Recep Aktuğ Recep İvedik 5 Recep Tayyip Erdoğan Reis Rekabetçi olmayan davranışlar Remzi Evren Renault Rengarenk Renkli Sayfalar Resmi Tatiller Restaurant Reza Zarrab Rıdvan Dilmen Rıza Sarraf Rihanna Work Rize Doğumlular Robert Downey Jr Rojin Roman Roman ve Hikaye Arasındaki Fark Romantik Filmler Romanya İsviçre Maçı Rönesans Rönesansın İtalyada Başlamasının Nedenleri Ruhi Çenet Videoları Rusya Rutkay Aziz Rüya Tabirleri Rüyada Altın Görmek Rüyada Asker Görmek Rüyada Balık Görmek Rüyada Bebek Görmek Rüyada Cumhurbaşkanı Görmek Rüyada Deniz Görmek Rüyada Diş Görmek Rüyada Erkek Çocuk Görmek Rüyada Erkek Görmek Rüyada Hac Görmek Rüyada Kan Görmek Rüyada Koltuk Görmek Rüyada Köpek Görmek Rüyada Otobüs Görmek Rüyada Para Görmek Rüyada Saç Görmek Rüyada Sevgili Görmek Rüyada Su Görmek Rüyada Yılan Görmek Rüzgar Çetin Rüzgarın Kalbi Oyuncuları Saat Anlamları Saatler Ne Zaman Geri Alınacak Saç Bakımı Saç Ekimi Saç Örgü Modelleri Saç Renkleri Sadi Güven Sagopa Kajmer Sağlık Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Personel Alımları Sağlık Raporu Sahrapla Bir Yemek Masalı Salon Takımı Modelleri Samsung Sanat Sanaya İrani Sarımsak Sarp Levendoğlu Savaşçı Oyuncuları Sayı Stafları Sayısal Loto Sonuçları Sebze Yemekleri Sebzeler Seda Akgül Seda Bakan Seda Tetik Seddülbahir 32 Saat Sefamerve Selami Altınok Selçuk Ural Selen Görgüzel Selim Erdoğan Selin Dilmen Selin Gökbakar Sema Çelebi Semra Yücel Seni Kimler Aldı Serçe Kuş Serçe Kuşu Kitabı Serdar Ortaç Seren Serengil Seren Şirince Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya Filmleri Serhat Kılıç Serhat Parıl Serik Serkan Ercan Serkan Kaya Serkay Tütüncü Serotonin Serpil Çakmaklı Sertan Erkaçan Sevda Kuşun Kanadında Seven Ne Yapmaz Seven Ne Yapmaz Oyuncuları Sevgililer Günü Sözleri Sevilay Yükselir Seyyal Taner Show Tv Canlı İzle Sınav Kaygısı Sınav Tarihleri Sırbistan Doğumlular Sibel Can Sibel Taşçıoğlu Sibel Turnagöl Sigara Sigara Fiyatları Silahlar Simurg Efsanesi Sinem Kobal Sinema Sinema Oyuncuları Sinüzit Sinüzit Ağrısı Sistem Gereksinimleri Sivas Belediyespor Amedspor Maçı Sivas Doğumlular Sivilce Sivilce Lekesi Siyah Beyaz Siyah Nokta Siyasetçiler Slime Slovakya İngiltere Maçı SMA SMA Hastalığı Sohbet Son Destan Soner Sarıkabadayı Songül Karlı Soru Cevap Söz Söz Dizisi Oyuncuları Spider-Man Spikerler Spina Bifida Hastalığı Spor Spor amp; Hobi Spor Ayakkabı Stadyumlar Star Tv Star Tv Programları Star Tv Yayın Akışı Bugün Steyr L9 A1 STSDİS Su Barı Su Böreği Su Seviyesi Subaylar Suç Filmleri Suçlular Suna Yıldızoğlu Survivor Survivor 2 Nisan 2017 Survivor 2017 Kıbrıs Finali Survivor 21 Şubat 2017 Survivor 3 Nisan 2017 Survivor Atakan Survivor Dok Survivor Dokunulmazlık Oyunu Survivor Eda Akkaya Survivor Gizem Memiç Survivor Kim Elendi Survivor Ödül Oyunu Survivor Panorama Survivor Semih Öztürk Suzan Avcı Suzan Kardeş Süleyman Seba Süleymancık Sümerler Sümeyye Erdoğan Süper Loto Süper Loto 25 Ağustos 2016 Süper Loto Sonuçları Sürücü Belgesi Şahan Gökbakar Şahane Damat Şahmeran Efsanesi Şal Modelleri Şangay Şanlıurfa Doğumlular Şans Topu Sonuçları Şarkı Sözleri Şarkıcılar Şebnem Burcuoğlu Şehir Rehberi Şeker Hastalığı Şevkat Yerimdar Şevval Sam Şeyda Coşkun Şeyma Subaşı Şırnak Doğumlular Şifresiz Veren Kanallar Şiir Şirin Payzın Şok Aktüel Ürünler Şükrü Karatepe Şükrü Özyıldız T.Konyaspor Beşiktaş Maçı T.Konyaspor Fenerbahçe Maçı Taban Puanları Taha Özer Takdir Belgesi Talat Bulut Tamer Karadağlı Tamer Levent Tanıtım Tardu Flordun Tarık Akan Tarık Sezer Tarih Tarihçiler Tarihi Yerler Tarkan Tatlı Bela Tatlı İntikam Tatlı Tarifleri Tavuk Yemekleri Tayanç Ayaydın Taylan Kümeli Tbb Tekirdağ Doğumlular Teknoloji Teknoloji Haberleri Telefon Televizyon Sunucuları Teog Teog Sonuçları Terlik Terlik Modelleri Tesettür Abiye Modelleri Tesettür Elbise Tesettür Tunik Teşekkür Belgesi The Comedians THY THY Personel Alımları Tırnak Tırnak Batması Ticaret Ticaret Hukuku Timur Acar Titiz Misin Tiyatro Oyuncuları Tolga Güleç Tolga Sarıtaş Tolga Yüce Tolgahan Sayışman Toplum Torku Konyaspor Kayserispor Maçı Tottenham Atletico Madrid Maçı Trabzon Doğumlular Trabzon Mersin Yol Tarifi Trabzonspor A.Konyaspor Maçı Trabzonspor Adanaspor Maçı Trabzonspor Beşiktaş Maçı Trabzonspor M.Sivasspor Maçı Trabzonspor Maçları Trabzonspor Mersin İY Maçı Trabzonspor Osmanlıspor Maçı Trans Yağ Trt 1 TTNET TTNET Fatura Sorgulama TTNET Kota Sorgulama TTNET Online Başvuru Tuba Büyüküstün Tuğba Çiğdem Tuğba Melis Türk Tuğba Özay Tuğçe Ergişi Tuğçe Tayfur Tunik Modelleri Turgut Aydın Tuvana Türkay Tuzlaspor Antalyaspor Maçı Türk Futbolcular Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları Personel Alımları Türk Telekom Türkan Şoray Türkiye Hırvatistan Maçı Türkiye İran Maç Sonucu Türkiye İsveç Maçı Türkiye Letonya Basket Maçı Türkiye Maçları Türkiyedeki Barajlar Tv Tv Yayın Akışı Tyt Uber UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Uğur Aslan Uğur Bilgin Uğur Yücel Uğurkan Erez Uluç Bayraktar Umre Underworld Blood Wars uTorrent Uyku Terörü Üniversite Üniversite Taban Puanları Ürgüp Ürün İnceleme Üsküdar Vahap Coşkun Vahe Kılıçarslan Vajina Kaşıntısı Varis Hastalığı Vasiyetname Vatanım Sensin Vatanım Sensin Oyuncuları Venüs Vergi Vergi Beyannamesi Veterinerlik Taban Puanları Video Vildan Atasever Villarreal Maçları Vin Diesel Vitamin Vizyondaki Filmler Volkan Keskin Volkswagen Vulva Kaşıntısı Wesley Sneijder Wesley Snipes Filmleri Wonder Woman Yağmur Aydan Yağmur Özdemir Yağmur Tanrısevsin Yakıt Yalancı Bahar Yalancısın Sevgilim Oyuncuları Yalçın Çakır Yalın Yaprak Özdemiroğlu Yarıyıl Tatili Yasemin Allen Yasemin Yalçın Yaşam Yaşar Alptekin Yatak Odası Yavuz 16 Compact Yaz Gündönümü Yaz Yağmuru Yazarlar YDS Yekta Saraç Yeliz Eker Yemek Odası Takımları Yemek Tarifleri Yeni Bir Hayat Yeni Gelin Yeni Kimlik Randevu Yenimahalle Yeşil Deniz Yeşim Salkım Yeter Ygs-Lys Konuları Yılan Yıldırım Aktuna Yıldız Tezcan Yıldız Tilbe Yılmaz Morgül Yoğurt Diyeti Yök Başkanı Yumurta Yunus Emre Yüksek Sosyete Yüz Maskesi Yüz Yıllık Mühür Yüz Yıllık Mühür Oyuncuları Zafer Akıncı Zahide Yetiş Zara Zayıflama Zayıflamak İstiyorum Zekeriya Yapıcıoğlu Zerrin Tekindor Zeynep Beşerler Zeynep Kankonde Zlin Karvina Maç Sonucu Zonguldak Doğumlular Zor Sevda Zorya Maçları Zuhal Olcay Zübeyir Zümrüdü Anka Zürich Galatasaray Maçı
false
ltr
item
Guncel.sayfan.net | Güncel Blog: Karl Marx Kimdir?
Karl Marx Kimdir?
https://denem123home.files.wordpress.com/2017/06/b304a-karlmarx.jpg?w=300
Guncel.sayfan.net | Güncel Blog
http://guncel.sayfan.net/2017/06/karl-marx-kimdir_27.html
http://guncel.sayfan.net/
http://guncel.sayfan.net/
http://guncel.sayfan.net/2017/06/karl-marx-kimdir_27.html
true
3680268735258021701
UTF-8
Not found any posts TÜMÜNÜ GÖSTER Devamını Oku. Reply Cancel reply Delete By Anasayfa PAGES POSTS TÜMÜNÜ GÖSTER BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR; LABEL ARCHIVE Ne Aramıştınız? Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago